tisdag 13 december 2011

Prov i Novellanalys


Prov i novellanalys, 13/12 2011

Läs, analysera och jämför de bägge novellerna I morgon bitti ska du passa dig och “X”. Skriv en sammanhängande analys med egna reflektioner. På vilka sätt liknar novellerna varandra, och hur skiljer de sig åt?

För betydet E ska du kort återge vad som händer i varje novell genom en fabel. Det viktigaste här är att beskriva vilken konflikt som finns. Du ska också jämföra de motiv och teman som du hittar, och även komma med egna tankar kring det du läst. Använd korrekt citat- och referatteknik!


Checklista för betyget E: Ha med detta!

Fabel för I morgon ska du passa dig
Fabel för X

Konflikten i I morgon ska du passa dig
Konflikten i X

Motiv som du hittar i bägge novellerna
Motiv som bara finns i en av dem

Teman i I morgon ska du passa dig
Teman i X
Vilka teman är samma i bägge novellerna och vilka teman är olika?

Citat från texterna som ger exempel på det du kommit fram till.För högre betyg behöver du studera vilka berättargrepp som finns med i novellen och fundera över varför de används. Du kan också titta på vilka steg på den dramaturgiska kurvan som tydligt märks. Tänk även utanför handlingen i novellerna och jämföra novellens teman med verkliga förhållanden.

Tänk på att alla berättargrepp inte används i alla texter! Läs och tolka på egen hand och bestäm dig för vilka som kan vara rimliga att använda för analysen.Checklista för högre betyg

Berättargrepp som finns med i I morgon ska du passa dig
Berättargrepp som finns med i X
Hur, var och varför används berättargreppet? (För varje grepp du hittar)

Punkter på “konfliktkurvan” som syns tydligt i I morgon ska du passa dig?
Punkter på “konfliktkurvan” som synts tydligt i X?
Var, hur och varför syns detta?

Jämför teman i novellerna med verkliga situationer.Analysen ska skrivas i Google docs och läggas i Svenska-mappen när du är klar.

Lycka till!
/Martin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar