onsdag 20 mars 2013

nk1b

Nk-prov v 17 kap. 7 i boken dvs  s174 - 201
Här kommer också nästa uppgift som ni kan börja titta på. Svaren ni skriver in ska ha källa/källor.

Genteknik – vad kan man göra, vad får man göra och vad bör man göra…

Arbeta med följande frågor. Leta efter fakta i kapitel 7 i läroboken och på Internet.
Bra sidor på ”nätet” är:
www.genvagar.slu.se   www.ne.se   se genteknik, GMO m.m.
eller ”googla” på GMO, genteknik, Monsantos, klon…..osv.

Vi kommer att diskutera era resultat i mindre grupper och du ska lämna in häftet efteråt.


Ditt namn:………………………………………………………  1. Kloning: Vad innebär det och hur går det till? Är det tillåtet? Ska det vara tillåtet?


Källor:


  1. Genmodifierad mat: Vad innebär det? Hur gör man? Varför vill man genmodifiera mat? Är det farligt att äta? Har du ätit sådan mat?


Källor:
  1. Stamceller: Vad är det? Vad är det man vill använda dem till? Fungerar det? Kan det vara farligt? Är det tillåtet? Varför vill vissa att man inte ska få jobba med stamceller?

Källor:

  1. Transgena djur: Vad är det? Hur gör man? Varför vill man ha sådana djur? Vad kan de användas till?  Är det bra?
Källor:


  1. Genetiska sjukdomar: Kan de botas med genteknik?  Hur gör man då? Fungerar det?

Källor:

  1. Fosterdiagnostik: Vad är det? Vilka olika metoder finns det? Vad kan man ha för nytta av det? Vilka foster ska få väljas bort?


Källor:
  1. Genetisk information: Vad finns det för fördelar och nackdelar med DNA-register? Vilka DNA-register ska få finnas? Kan du tänka dig att vara med i ett sådant register?


Källor:

  1. Kriminalteknik: Hur fångar man brottslingar med genteknik?


Källor:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar