tisdag 30 april 2013

Psykologiarbete

Här är instruktionerna för det sista psykologiarbetet. Absolut deadline är 24Maj om jag ska hinna rätta det innan betygsättning. Om du är en sista minutens människa sikta då istället på 21Maj eller liknande!

Uppgiften är ganska fri och öppen, det finns alltså mycket man kan välja att skriva om. Några exempel är: Globaliseringen ur ett psykologiskt perspektiv, konsumtionen ur ett psykologiskt perspektiv, socialamedier ur ett psykologiskt perspektiv, reklam ur ett psykologiskt perspektiv, träning ur ett psykologiskt perspektiv, ideal ur ett psykologiskt perspektiv, osv.

Om du kommer på något eget som du är osäker, fråga då först!


Arbetet i psykologi måste beröra följande två kunskapskrav:
  • Eleven för resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter
  • Eleven redogör för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.

Samt eventuellt andra kunskapskrav som ni vill höja.

Det krävs att:
  • Att alla källor som använts tydligt finns med i arbetet.
  •  Att ni gör egna analyser och kopplingar till psykologiskvetenskap och psykologiska teorier. Det är inte ett faktainsamlingsarbete.
  Ni får använda er av olika samhällsvetenskapliga metoder för att göra ert arbete om ni vill. Te.x. intervju, enkäter, observationsstudier, skrivbordsstudier mm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar