fredag 30 augusti 2013

Läxa i Svenska 3 till torsdagen den 5/9

Läs KG Hammar och Göran Perssons tal.

Vad är det för slags tal?
juridiskt - övertyga andra att besluta något utifrån vad som hänt
politiskt - övertyga publiken om att hens förslag är det bästa
lovtal - bygga upp en positiv eller negativ bild av en person

Använder de sig av ethos, patos eller logos?

Hur?

Vilka retoriska grepp används?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar