söndag 3 november 2013

Språkhistoria lektion 3

Uppgift

Ni ska göra en muntlig presentation TILLSAMMANS där ni presenterar en av faktorerna (politik, religion, utbildning/kultur, språkvård, effektivisering) och berättar hur de har påverkat förändringen av svenska språket sedan runsvensk tid (eller så tidigt det går). Ni ska ange:
  • Utgå från faktorn och berätta vilka förändringar den har orsakat - kopplingen ska vara tydlig
  • Ge exempel på förändringarna
  • Avsluta med att summera och eventuellt dra någon slutsats
Använd Google presentationer och lägg presentationen i en av era svenskmappar REDAN FRÅN BÖRJAN.
Simon, LO, Julia, Sanna - Politik
Max Lina, Jakob - Religion
Linda, Rebecka, Shqipron - Utbildning/Kultur
Olivia, Maja, Robin - Spårkvård
Joakim, Daniel, Jack, Dennis - Effektivisering

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar