söndag 8 september 2013

Litterär analys

Kunskapskravet;
Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar