måndag 2 september 2013

Träna på att skriva argumenterande tal

Förbered ett kort tal på 2-4 minuter där du argumenterar för eller emot Lundsbergs skola. Om du är för så ogillar du stängningen och du är emot skolan så tycker du att stängnignen var korrekt.
Inventio - läsa in dig på ämnet ca 20 minuter
Samla fakta
Disposito - Vad ska du börja med?
Vilka slags argument har du?
Bestäm vem du vill vara.
Eloqutio - Försök få in så många retoriska grepp du kan i ditt tal- bara för att träna
Memoria - Hur gör du lättast för att minnas ditt tal. Tal-kort - störres typsnitt - understruket - Power Point?
Actio - Framför talet i din grupp - ge respons på varandra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar