måndag 21 oktober 2013

Exit ticket

Lektionsmål:
Få förståelse för hur svenska språket utvecklats

- I hur stor utsträckning uppfylldes lektionsmålet för din del?
- Vad tyckte du var oklart idag?
- Vilken fråga lämnades obesvarad?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar