fredag 18 oktober 2013

Uppgift i sociologi vecka 43

Eftersom jag är i Revinge vecka 43 har ni inga lektioner i sociologi och kriminologi. Under veckan ska ni istället arbeta med nedanstående gruppuppgift. Detta ska sedan redovisas Tisdag 5/11 efter lovet.

Gruppuppgift enkätundersökning
1. Välj ett område som ni vill undersöka (enda kravet är att området ska vara relevant för ålderskategorin: Ungdomar t.ex. sömn, stress, alkoholvanor)    
2. Formulera ett syfte
3. Utforma frågor med svarsalternativ ca.10 st, använd gärna Likertskalan
4. Testa enkäten på någon/några, justera efter behov
5. Genomför undersökningen, ca. 20 - 30 deltagare
6. Sammanställ resultaten och leta efter samband

7. Förbered en muntlig redovisning till Tisdag 5/11 (visa själva enkäten, resultatet gärna i from av ett diagram och samband/slutsatser)

Gruppindelning


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar