måndag 21 oktober 2013

F&K - Uppgiftsbeskrivning och tidsplan


Lista över vad som måste göras under grupparbetet för att kunna uppvisa de grundläggande kunskapskraven i kursen:

· Hitta bra källor, använd dem på rätt sätt och ha med källkritik (Val av källor och källkritik ska finnas med under rubriken "Val av material" eller "Tidigare forskning")

· Skriv arbetet på ett formaliamässigt korrekt sätt


· Gör en djupgående analys av er konflikt (Denna analys ska vara uppdelad och finnas under rubrikerna: "Bakgrund till konfliktn" och "Analys av konflikten" som i sin tur kan ha olika fritt valda och passande underrubriker.)

· Använd vetenskapliga begrepp, metoder och teorier.

· Presentera arbetet på ett bra sätt inför klassen, och gör en bra genomförd opponering.

· Bedöm den egna förmågan


Nedan kommer en reviderad tidsplan för arbetet. Det är viktigt att notera att vissa lektioner under denna period kommer att försvinna och det krävs att man lägger tid utanför lektionerna om man ska klara arbetet. Försök att ligga lite före tidsplanen då vi måste komma igång med det sista enskilda arbetet direkt efter sportlovet (V8) om vi ska hinna med kursen!Tidsplan till F&K Grupparbete


V42-V43
Hitta bra och rellevanta källor. Beskriv denna process i loggboken (tänk på att detta är ett av kunskapskraven).

V45
Inledning, tidigare forskning/Val av material (inklusive källkritik).

V46
Bakgrund till konflikten.

V47
Fördjupad analys av konflikten utifrån flera olika aspekter.

V48
Kamrat feedback.

V49-50
Justeringar och kompletteringar av arbetet (e.v. fortsättning på analysdelen alternativt start på diskussionsdelen).

V51
Diskussion

V2
Avrundning av arbetet och förberedelse inför presentation

V3
Presentation

V4
Opponeringsförberedelse

V5
opponering

V6
Justeringar, inlämning, självbedömning och avslutning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar